ĐỊA CHỈ

515 Ash St SE, Albuquerque, NM 87106

SINH HOẠT CHÚA NHẬT

Trường Chúa Nhật: 9:30 am - 10:20 am

Lễ Thờ Phượng: 10:30 am - 12:00 pm

Các Lớp Thanh Niên & Thiếu Nhi: 10:45 am

LIÊN HỆ

(505) 440- 5416

mstthai@gmail.com

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

©2019 by ​Hội thánh Tin Lành Báp-tít​ Albuquerque

​HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP-TÍT ALBUQUERQUE

Hội thánh thân chào quý đồng hương sinh sống tại Albuquerque, NM hay đến từ các nơi khác.  Thân mời quý vị cùng đến thờ phượng với chúng tôi vào mỗi sáng Chúa nhật lúc 10:30am.

 

Chúng tôi tin sự cứu rỗi chỉ đến từ Ðức Chúa Jêsus Christ.  Chúng ta được cứu nhờ ân sủng từ Đức Chúa Trời, chứ không phải qua công đức và việc lành.

Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời hằng sống và tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết ý chỉ và mục đích của Đức Chúa Trời cho loài người, và giải thích về chương trình cứu rỗi qua Ðức Chúa Jê-sus Christ cho nhân loại. Chỉ qua sự hiểu biết lời Kinh Thánh, chúng ta mới có một đời sống vui thỏa và đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Mục đích của hội thánh là chia sẻ chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ðức Chúa Jêsus Christ cho đồng bào vùng Albuquerque và những nơi khác.

 

BÀI GIẢNG MỚI NHẤT

Ngày 03/10 Phước Cho Người Đọc Sách Này
00:00 / 00:00