ĐỊA CHỈ

515 Ash St SE, Albuquerque, NM 87106

SINH HOẠT CHÚA NHẬT

Trường Chúa Nhật: 9:30 am - 10:20 am

Lễ Thờ Phượng: 10:30 am - 12:00 pm

Các Lớp Thanh Niên & Thiếu Nhi: 10:45 am

LIÊN HỆ

(505) 440- 5416

mstthai@gmail.com

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

©2019 by ​Hội thánh Tin Lành Báp-tít​ Albuquerque

THÔNG TIN

SINH HOẠT CHÚA NHẬT:

Hãy đến thờ phượng với chúng tôi!

Trường Chúa Nhật: 9:30 am - 10:20 am

Lễ Thờ Phượng: 10:30 am - 12:00 pm

Lớp Thiếu Nhi: 10:45 am

SINH HOẠT CHÚA NHẬT:
SINH HOẠT CHÚA NHẬT:

Trường Chúa Nhật: 9:30 am - 10:20 am

Lễ Thờ Phượng: 10:30 am - 12:00 pm

Lớp Thiếu Nhi: 10:45 am

SINH HOẠT CHÚA NHẬT:

Trường Chúa Nhật: 9:30 am - 10:20 am

Lễ Thờ Phượng: 10:30 am - 12:00 pm

Lớp Thiếu Nhi: 10:45 am

LIÊN HỆ

(505) 440- 5416

mstthai@gmail.com

ĐỊA CHỈ

515 Ash St SE, Albuquerque, NM 87106

Giúp chúng tôi cải tiến sự phục vụ